Priče

PREDAVANJE U ROTARY CLUBU ZAGREB INTERNATIONAL

Mi rotarijanci smo humanitarno osjetljivi i time se ponosimo…

Večeras sam predavanje „Djeca Zambije trebaju našu ljubav i dobrotu“ održao u našem Rotary clubu Zagreb International. Ne samo da su prijateljice i prijatelji s posebnom pažnjom, zanimanjem i empatijom slušali i gledali izlaganje o životu u siromašnoj Zambiji, nego su već prikupili sredstva kojima se pokrivaju godišnji troškovi za jednog učitelja (5000 kn), i uplatili 11 kumstava (1100 eura), odnosno započeli su školovati 11 srednjoškolaca (godišnji troškovi za školovanje jednog srednjoškolca iznose 100 eura – smještaj, školarina i hrana). 

Luitumezi (hvala) od srca RC International, divni ste! Namilata kaufela mina-Volim vas! Put prema sreći je kad operemo drugoga, kad mu zavijemo rane, kad ga uzmemo za ruke… Kad nikoga ne ostavimo očajnog, kad ne dopustimo da barem nekomu ne obrišemo suze, kad ne zatvorimo oči pred onima koji trebaju našu pomoć, kad ne začepimo uši pred njihovim jecajima, kad ne mislimo da smo sami na svijetu…

„Rotarijanci vjeruju da je moguće ostvariti ono za čim svaki čovjek čezne”. (Paul P. Harris)

Dr. Marino Ninčević