Priče

Sabelo

Čim smo došli u ovo selo moj mali prijatelj Oskar mi je odmah dotrčao u naručje, sjeća se da sam mu prošle godine donio bombona. Tada je prvi put u životu probao bombon. Sad mu je 6 godina. Neprocjenjiv je doživljaj radost i smijeh ove djece i to samo radi jednog običnog bombona. Kako je mogueće da su djeca u današnje vrijeme željna slatkiša, da su gladna, bosa, gola…

Ova djeca trebaju našu ljubav i dobrotu…