Priče

Sabelo

U Sabelu je bilo posebno radosno jer je, zahvaljujući fr Borisu i dobrim ljudima, završena gradnja nove crkve koju sam imao čast blagosloviti.